Back to All Events

Forum: Människa och teknik

  • THINK Open Space 11 Bredgatan Helsingborg, Skåne län, 252 25 Sweden (map)

Digitaliseringen ritar just nu om kartan i bygg- och fastighetssektorerna! Från hur affärer initieras och säkras, till planerings- och genomförandeprocesser. Och inte minst; hur fastighetsägare, arkitekter, byggentreprenörer, materialleverantörer m.fl, tillgodoser behoven hos användaren.

Den 20 februari genomför Aakermount årets första M&T Forum - den här gången med fokus på IoT i byggsektorn.

Föredraget sätter teknikens fördelar och användningsområden i centrum och vänder sig till aktörer som ser ett likhetstecken
mellan ny teknologi och nya affärsmöjligheter.