Sprinkle - Back-end developer

 
 

Company description

Sprinkle is a fast growing media company. We are building content distribution and discovery services for media companies. We have our development office in Malmö and sales offices in Stockholm, Oslo and Amsterdam. Our team of 18 people is now expanding with more tech resources.

Job Description

Vi arbetar i en kluster-baserad plattform där varje del har sina egna uppgifter och funktioner (”microservices”). Detta arbetssätt möjliggör större frihet för dig som utvecklare då du i större skala själv kan påverka vilka tekniker du använder för att utveckla dina microservices. Det ställer också högre krav på dig som individ då du har ett större ansvar för hela kedjan och behöver ha bra förståelse för vilka tekniker som ska tillämpas för att på bästa sätt lösa ett behov.

Några exempel på microservices som körs i plattformen just nu är statistikdatabas, innehållsdatabas, adminsystem, rekommendationsmotor och ad-server. Huvudfokus för dig kommer att ligga i vidareutveckling av rekommendationsmotorn och ad-servern.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter blir att:

  • Utveckla microservices för att lösa funktionalitetsbehov enligt specifikationer.

  • Ansvara för hela kedjan, från utveckling till produktion, för de microservices du utvecklar.

  • Ta fram förslag på tekniker och hur dessa ska samverka i dina microservices.

  • Delta i sprintmöten med utvecklingschef och rapportera status.


Kunskapskrav
Vi ser gärna att du har bra koll på flera av teknikerna vi använder i backend enligt nedan: 

  • NodeJS / JavaScript / PHP
  • Elasticsearch / Crate / MySQL / Redis

  • Git / Docker